Korisničko uputstvo za korišćenje programa Web račun


1.Kreiranje korisničkog naloga

Kreiranje korisničkog naloga
Slika br. 1

Da bi ste kreirali novi korisnički nalog potrebno je uneti obavezna polja označena zvezdicom. Korisničko ime mora da sadrži minimun 6 karaktera, šifra mora da počne sa velikim slovom i da sadrži minimum 8 karktera. Pogledajte sliku 1.

2.Prijava na sistem

Prijava na sistem;
Slika br. 2

Nakon kreiranja naloga korisnik je neaktivan i treba da sačeka da ga administrator odobri. Nakon što ga administrator odobri možete se prijaviti na sistem unosom vašeg korisničkog imena i šifre. Prijavljivanje na sistem možete videti na slici broj 2.

3.Izmena šifre

Izmena šifre;
Slika br. 3

Ako želite da promenite korisničku šifru izaberete odeljak Profil , zatim u padajućem meniju izaberite Promena šifre, što možete videti na slici broj 3. U polje Stara šifra unesite aktuelnu lozinku, u polje Nova šifra i Ponovi šifru unesite novu šifru.

4.Prečice

Prečice;
Slika br. 4

Najčešće korišćenje funkcije postavljene su na početnoj strani Web računa u vidu prečica koje možete videti na slici broj 4.

5.Kreiranje firme

Kreiranje firme;
Slika br. 5

Da bi ste kreirali firmu kliknite na početnoj strani prečicu Dodaj firmu ili iz menija Firma u padajućem meniju kliknite Dodaj firmu. Potrebno uneti obavezna polja označena zvezdicom. Polje Pib mora da ima 9 karaktera. Polje Faks nije obavezno popuniti, ukoliko imate tu informaciju možete uneti. Ukoliko firma ima Logo idite na taster Browse.. dodajte sliku sa računara. Prilikom štampe računa u pdf formatu logo će se pojaviti u zaglavlju računa. Pogledajte sliku 5. Ukoliko više operatera koriti istu firmu, molim vas kontaktirajte administratora koji će uraditi povezivanje operatera i naloga.

6.Pregled firmi

Pregled firmi;
Slika br. 6

Da bi ste videli firmu koju ste uneli kliknite na početnoj strani polje Pregled firmi ili iz menija Firma u padajućem meniju kliknite Pregled firmi. U koliko želite da izmenite neki podatak za unetu firmu ili obrišete firmu, neophodno je kliknuti na olovku koja prestavlja izmenu ili x koji prestavlja brisanje što možete videti u donjem desnom uglu slike broj 6.

7.Kreiranje komitenta

Kreiranje komitenta;
Slika br. 7

Da bi ste kreirali komitenta kliknite na početnoj strani polje Dodaj komitenta ili iz menija Komitenti u padajućem meniju kliknite Dodaj komitenta. Potrebno je uneti obavezna polja označena zvezdicom. Polje Pib mora da ima 9 karaktera. U obavezno polje firma morate odabrati firmu na koju se odnosi komitent kojeg kreirate.

8.Pregled komitenata

Pregled komitenata;
Slika br. 8

Da bi ste pregledali komitente kliknite na početnoj strani polje Pregled komintenata ili iz menija Komitenti u padajućem meniju kliknite Pregled komitenata. U koliko želite da izmenite neki podatak za unetog komitenta ili obrišete komitenta, neophodno je kliknuti na olovku koja prestavlja izmene ili x koji prestavlja brisanje što možete videti u donjem desnom uglu slike broj 8.

9.Kreiranje artikla

Kreiranje artikla;
Slika br. 9

Kreiranje artikla se postiže kada kliknete na odeljak Artikli pod odeljak Dodaj artikl pogledajte sliku broj 9. Popuniti obavezna polja označena zvezdicom. U obavezno polje firma morate odabrati firmu na koju se odnosi artikl kojeg kreirate.

10.Pregled artikala

Pregled artikala;
Slika br. 10

Da bi ste videli artikl koju ste uneli kliknite na početnoj strani polje Pregled artikala ili iz menija Artikli u padajućem meniju kliknite Pregled artikala. Ukoliko želite da izmenite neki podatak za uneti artikl ili obrišete artikl, neophodno je kliknuti na olovku koja prestavlja izmenu ili x koji prestavlja brisanje što možete videti u donjem desnom uglu slike broj 10.

11.Kreiranje žiro računa

Kreiranje žiro računa;
Slika br. 11

Kreiranje žiro računa se postiže kad kliknete na odeljak Žiro račun pod odeljak Dodaj žiro račun. Pogledajte sliku broj 11. Popuniti obavezna polja označena zvezdicom. Broj žiro računa može imati maksimalno 20 karaktera, pri ukucavanju prva tri broja automatski vam se pojavljuje padajuća lista banaka koja zadovoljava kriterijum unete vrednosti.

12.Pregled žiro računa

Pregled žiro računa;
Slika br. 12

Da bi ste videli žiro račun koju ste uneli kliknite na početnoj strani polje Pregled žiro računa ili iz menija Žiro ručuni u padajućem meniju kliknite Pregled žiro računa. U koliko želite da izmenite neki podatak za unetu žiro račun ili obrišete, neophodno je kliknuti na olovku koja prestavlja izmene ili x koji prestavlja brisanje što možete videti u donjem desnom uglu slike broj 12.

13.Kreiranje računa

Kreiranje računa;
Slika br. 13

Kreiranje računa se postiže kad odete u odeljak Račun,odaberete podmeni Dodaj račun Da bi ste kreirali račun morate iz padajućeg menija odabrati firmu tj izdavaoca računa, zatim izabrati iz padajućeg menija komitenta kome se izdaje račun, iz padajućeg menija žiro računa izaberite žiro račun na koji zelite da bude uplata po ovom Računu. Neophodno je da popunite datum izdavanja računa, prometa dobara i valute. Potrebno je odabrati i proizvod koji želite da se nađe na računu.

Kreiranje računa
Slika br. 14

Da bi ste brže dodali artikl koji nemate u bazi možete uratiti klikom na + pojavljuje se forma kao na slici broj 14.Popunite tražene podatke i kliknete Sačuvaj.

14.Pregled računa

Pregled računa
Slika br. 15

Da bi ste pregledali račune koje ste kreirali kliknite na početnoj strani polje Pregled računa ili iz menija Ručuni u padajućem meniju kliknite Pregled računa. Pretraga računa možete izvršiti po različitim kriterijumima kao što su: datum izdavanja računa, datum valute,firma i komitenti .Forma sa prikazom računa možete pogledati na slici broj 15.

15.Kreiranje jedinice mere

Kreiranje jedinice mere
Slika br. 16

Da bi ste kreirali jedinicu mere potrebno je odabrati firmu i naziv jedinice mere.Forma za unos prikazana je na slici broj 16.

16.Pregled jedinica mere

Pregled jedinica mere;
Slika br. 17

Možete da pregledate jedinice mere,pretražujete i sortirate po želji.Forma za pregled jedinica mere prikazana je na slici broj 17.

Preuzmite kompletno uputstvo